Hughsvalare

Old Swedish Dictionary - hughsvalare

Meaning of Old Swedish word "hughsvalare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hughsvalare
hugsvalare, tröstare. " ey hafuandes hopp eller hugswalare j synom dröfuelsom" Lg 3: 581. " o mildaste hugxswalare" Su 89. ib 235. " gaar jak. .. owirgiffuen oc forsmadher til min enda hogswalara oc frälsara ib 279. then häLghe ande (näml. wari) them som komma til thit mönstir hugswalare" Bir 4: 115. " wtan iak ey lekamleka gaar fran idher, tha komber ey til idher hogxswalaren som är then häLge ande" Lgren. 1875.">LfK 88.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hugxswalare.
  • hogswalare. hogxswalare),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᚵᚼᛋᚠᛆᛚᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back