Hul

Old Swedish Dictionary - hul

Meaning of Old Swedish word "hul" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hul
ihålig. " j enne huli eek" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 25. ib 26, 127. the graff war. .. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al innan hul STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 3402. ib 5774. " göra een holan STaff" ST 65. " widh samma källo war en holSTen (för hol STen) oc STor, hwar watnet lopp wndher" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 665. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 62. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 4905, 6415. ST 354. SO 143, 154. - kupig, konkav. hul pänninger (jfr Fda. hulpenning; Mnt. hol pennink; Nht. hohlpfenning, hohlmünze), ensidigt prägladt mynt af konkav form, brakteat. söllfmynth skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al han slaa helä örtoger hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alffva örtoger och smaa holä penningä SToria. 1816 ff.">HSH 19: 14 (1497). skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al wägien mark aff for:ne smaa holä penningä hollä fem lodh sylffwer ib 15.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • hol Lg 665 ;
  • -a SO 143, 154 ;
  • -ä HSH 19: 14 (1497), 15; -an ST 65, 354),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back