Humble

Old Swedish Dictionary - humble

Meaning of Old Swedish word "humble" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

humble
humle. ss ämnesnamn. "affradh är !UDDA_TECKEN? march peninga oc halfwer humble" VKJ 272 (1447). ib 131, 132 (1480). affradit är. .. halffwan hombla oc 6 marc hamp ib 129. STb 3: 319 (1496). Beckman STud 54 (sl. av 1400-t.?). Jfr iordhumble.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • homble.
  • *humbla hus ,
  • *humbla korn?
  • humblaa- )
  • *humbla man ,
  • *humbla sald
  • humla-saal )
  • humbla säkker
  • hwmblaa- ATb 2: 325 (1488). humle- STb 5: 20 (1514). -säk. -sech. -seck),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᛘᛒᛚᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Beckman Stud
N. Beckman, Studier i outgivna fornsvenska handskrifter. 1917. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back