Hunagh

Old Swedish Dictionary - hunagh

Meaning of Old Swedish word "hunagh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hunagh
honing. "mz hunagh ok miolk väldar ok flytar iorþen al" Lg.">Bu 77. aat. .. hunaghit Lg.">Bil 614. " litit hunagh ib. litit honagh" ib. " liknas sötasta honagh" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 22. the yrtin biin dragha honaghit af MP 2: 237. " tak swa honagh at by hawa sina näringh" GO 957. Lg.">Bu 402. Lg.">Bil 844. Kl 26. Bo 231, 232. MB 1: 282, 349, 471, 2: 115, 116. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 247, 3: 315. MP 2: 25. RK 3: 4108. Su 40, 406. Lg 3: 659 MD (S) 295. L 2: 33, 35, 36, 40, 41, 44, 46, 48, 49, 53, 55, 56, 58, 7: 227, 8: 42, 43. 49, 50. Jfr hunagher (till hvilket ord flere af de anf. ställena kunna föras).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • honagh Bil 614, 844 ; KL 26 ; Bo 231 ; Bir 2: 34, 3: 22, 315 ; GO 955 ; Su 406 ; LB 2: 56 ; PM 56 ;
 • -it Bo 232 ; MP 2: 237 ;
 • -eth MB 2: 116.
 • honag LB 2: 33 ; PM 56.
 • honak LB 2: 56.
 • honogh MP 2: 25 ; RK 3: 4108 ;
 • -ith MB 2: 115.
 • honog: -et Lg 3: 659.
 • honnogh LB 8: 43, 50.
 • honnog ib 42.
 • honug MD (S) 295.
 • honnug LB 8: 49. honwg ib 42. honigh MB 1: 282, 349, 471.
 • hanogh Su 40 ; LB 2: 41, 44, 46, 48.
 • hanog ib 49, 53, 55, 58.
 • haanogh ib 36.
 • hanok ib 56.
 • hanagh Bir 1: 247. haanagh LB 2: 35, 40.
 • haanag ib 55.
 • hanigh ib 7: 227),
 • hunags igrdher
 • hunags drupi
 • hunags drypande
 • hanogx- )
 • hunags flytande
 • honagx-.
 • honogx- Su 76. honnogx ib 40.
 • hanogx- ib 85, 110, 179, 225, 320),
 • hunags fulder
 • honogx- )
 • hunags kaka
 • honogx- MB 2: 115 ; Lg 3: 461.
 • hongagx- LB 7: 254.
 • honigx- ib 292),
 • hunags kar
 • hunax kaar )
 • hunags liker
 • honogxliker.
 • honogxsliker. hongxliken (ack. sing. m.) Lg 3: 393),
 • hunags söter

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᚿᛆᚵᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back