Huruledhis

Old Swedish Dictionary - huruledhis

Meaning of Old Swedish word "huruledhis" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

huruledhis
huruledes, på hvad sätt. i indir. frågesats. forethänkia huat älla huruledhis Suarande är Bir 3: 176. ib 4: 74, 88. VKR Lg 817. Su 73. BSH 5: 6 (1504).

Part of speech: ab

Additional information: adv. [Äldre Dan. hvarledes, hureledis] L.

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • horlediss BSH 5: 6 (1504) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᚱᚢᛚᚽᚦᚼᛁᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back