Husman

Old Swedish Dictionary - husman

Meaning of Old Swedish word "husman" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

husman Old Swedish word can mean:

husman
L.
husman
2) person som bor ss hyresgäST i en annans hus. huar hwsman eller bySTisman, then hwss leegt ffuer oc ingte saar, gore preSTen som andra leghodrengia, thet äre ij tridunge Svartb 69 (1345?). effter thenne tiidh skal lengin hsuman eller husquinno haffua koo eller sein her i STadin STb 1: 40 (1475). ib 178 (1478).. .. en ploghbil for xiiii öre som mongs hokonson hafuir til panth af en sin hwsman som hätir jöns for hwssa lön ATb 2: 236 (1484). SSkb 53 (1502-03). STb 4: 351 (1514). husmannen, som haffuer sitith j niclis hemingsons huss, skal giffue niclisse the v mark fför tet han sat i hussit offuer wintern ib 5: 87 (1515). - Jfr hus-folk, -qvinna.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᛋᛘᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back