Hvälper

Old Swedish Dictionary - hvälper

Meaning of Old Swedish word "hvälper" (or hvælper) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvälper (hvælper)
hvalp, hundhvalp. LB 1: 96. " jak är blindir vordhin swasom hwalpir föddir j blinde letande modhirna baklot" Bir 3: 436. " som en hwalpir fa af smolomen ther fiöllo af Bordheno" Bo 111. " äta hwalpane (catelli) af thöm smul om som falla af thera herra Bordhum" MP 2: 58. ib 59. Su 362. Jfr bikiu-, biorna-, leona-hvälper.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hvälper may have also been written as hvælper

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hwelper: hwelp LB 1: 96 ;
  • hwelpa MP 2: 59.
  • hwalpir Bo 111 ; Bir 3: 436 ;
  • -ane MP 2: 58 ; Su 362. -ar),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛅᛚᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back