Hvete

Old Swedish Dictionary - hvete

Meaning of Old Swedish word "hvete" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvete
hvete. " ey komBer hwetit j bondans binga vtan thz wardher för thryskit ok bart" Bil 426. ib 575, 576. Bir 1: 385, 2: 64. MP 1: 73, 77. Ber 157. I pund hwethe FH 4: 83 (1499). !UDDA_TECKEN? karp huite BtFH 1: 231 (1509). Jfr sumar-, vinter-hvete.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hväte L.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᚽᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back