Hvit

Old Swedish Dictionary - hvit

Meaning of Old Swedish word "hvit" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvit
hvitten, ett slags silfvermynt, i allmh. det minsta slaget af silfvermynt. span rog för fäm hwita tha monde gå RK 3: (sista forts.) 4592. " span korn iiij hwither eller en skilling galtt" ib 4593. " ey mera än vi [6] hwita stod hwarth pund" ib 4602. " före tolff maRK swenska goda gamla huita" BYH 1: 279 (1482, nyare afskr.). LX maRK danske hwita BSH 4: 218 (1497). ib 266 (1501). Jfr hviter pänninger under hviter.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ir.
  • -ar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛁᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back