Hylla

Old Swedish Dictionary - hylla

Meaning of Old Swedish word "hylla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hylla Old Swedish word can mean:

hylla
L.
hylla
1) göra huld el. bevågen, bringa på sin sida, förmå till hyllning. thu lokkar waa riddara ok swena hyllar them mz STora gafwor Al 2105. " han hyllade Almoghen" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 4371. ib 5376. SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 337 (1507). - med tillagdt sik, til sik el. til sina hand. haffde. .. hyllat sigh riken mothe antiochum MB 2: 321. " hwilken til sigh hylladhe een mäktoghan man" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 347. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 909. Al. moghen tiil sina handh hylla ib 2008. - upptaga i sin tjenST el. i sitt skydd. frälSTe ok hylladhe Alla fangha MB 2: 270. - med tillagdt sik el. til sik. haffwa the sik hyllat otAlighen moghna aff arabia MB 2: 234. hulka jwdas fridliga til sik hyllade ib 233. SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 489 (1510).
hylla
2) hylla, lofva tro och huldhet åt. !SYNS_DÅLIGT? hylla honum macedones Alle Al 825. " at hylla mik ok lofwa tro" ib 1675. ib 867, 1665, 2032, 3942. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (D, F, G) s. 170 (sfgn) s. 179, 2: 9540. ST 517. Di 277. j. .. haffue. .. keeSTh, koredh ok hylledh. .. her swanthe nielsson. .. ffor herre ok höffuetman offuer Alt swerigis rike SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 162 (1504). - undeSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKaSTa sig. med prep. a. hylla a hans nadhe Al 2237.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • hilla: -ade RK 1: (sfgn) s. 179, 2: 9540.
  • hulla: -ade ST (Cod. Asc.) 560. hulde ib. -ar, -adhe,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛦᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back