Hyllist

Old Swedish Dictionary - hyllist

Meaning of Old Swedish word "hyllist" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hyllist
huldhet, trohet. " philippus gaff hänne hyllist siin" Al 735. " GOdh hyllest hade iag aff sweriges Almoge" RK 3: (sista forts.) 4641. vi. .. biudhom hardelika. .. wndir Alla lydho oc hyllist SD NS 1: 415 (1405). - ynnest, nåd. loffuar han (Kristus) them renliffuis människiom hiälp oc hyllist RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 40. " vndir gudz hyllist ok vinscap" SD NS 1: 656 (1407). ib 2: 110 (1409). " wi. .. biwdhom vnder wara gönst ok hyllist" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 112. herra hyllist är ey hAlla langh GO 384. swenin fik sins herra hyllist LG 3: 254. konungen fik sua stora wr edhe til hans, at han kunde sidhan Aldre offtarmeer koma i hans hyllist Ang 237. RK 1: 2389, (sfgn) s. 188, 2: 121, 274, 983, 1785 o. s. v. SO 121. MB 2: 197, 224, 260. " togho til fridh och hyllest Alla them sigh til them laatha" ib 240. " man kan ey thiäna thwem herran (för herrom) til hyllist (till behag; nemo facit dominis seruimina congrua binis)" GO 554. - Jfr ohyllist.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hyllyst SD NS 2: 110 (1409). hyllest. hylläst Hels L J 17. hullest SO 121.
  • hyollest RK 2: 274),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛦᛚᛚᛁᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back