Hylning

Old Swedish Dictionary - hylning

Meaning of Old Swedish word "hylning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hylning
hyllning, huldhet, trohet. " then hyldning och eeder, som rijkesens män honom giordo och sworo vppa morasteen, then tijdh han til konug walder war" BtRK 95 (1435, orig.). thera eda och hyldning BSH 3: 121 (1558, nyare afskr.). moth thera. .. trolofueede hylning ib.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hyldning )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛦᛚᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back