Hysa

Old Swedish Dictionary - hysa

Meaning of Old Swedish word "hysa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hysa
hysa. " at ingen skulle hysa elle hema the forrädara" BSH 3: 285 (1470). HSH 20: 294 (1510?). " the som hAlla ok hysa tholka j sinom husom" Bir 3: 293. VKR 43. " rent näste hyser ey tholikt wärdh som swa wil orenlika byggia" Al 1630. Jfr afhysa samt husa.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛦᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back