Kädha

Old Swedish Dictionary - kädha

Meaning of Old Swedish word "kädha" (or kædha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kädha (kædha)
kedja. "skattae michil gulsmid. .. eth kors medh käldiom" ATb 1: 70 (1437). " til käden oc windebron" STÄmb 83 (1467). " han skal latha koma ena kädho i rettin" ATb 1: 344 (1471). " eth helgadoma kar medh kädho" ib 2: 70 (1476). " eudoxia figh sancti peders kädhor eller boyor" SvKyrkobr (LUcid B) 201. ib 213. J Buddes b 83. " thil swdra port nykiolen ok kedan" STÄmb 174 (1511). per fiskere, som ahde slagit sönder STadzsins kiedie STb 4: 272 (1512). - Jfr gul-, iärn-, silf-, sko-, STokka-kädhia.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kädha may have also been written as kædha

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -or.
  • kede STb 3: 143 (1494). med art. kedan StÄm 174 (1511). käden ib 83 (1467).
  • keden ib 143 (1500) ),
  • kädhia 8obl. kiedie STb 4: 272 (15123). med art. keien STÄmb 203 (1522). pl. dat. kädiom ATb 1: 70 (1457) ),
  • *kädho lidh
  • kede-.
  • käte-.
  • käthä- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
StÄmb
Stockholms Stads Ämbetsbok 1419--1544. Utg. genom J. A. Almquist. 1927.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back