Kaker

Old Swedish Dictionary - kaker

Meaning of Old Swedish word "kaker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kaker Old Swedish word can mean:

kaker
1) kåk, schavott. " mediastinus, kaker" GU 7. OB 215.
kaker
2) kåk, fästning af ringa betydenhet. at wij motte faa en ände pa thenne förbannade kaak, wij belagt haffwe BSH 5: 139 (1507). Jfr träkaker.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back