Kal

Old Swedish Dictionary - kal

Meaning of Old Swedish word "kal" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kal
kål. "bläd swa kaal at han ii geen wäxir" GO 1069. ib 249, 614. " yrter oc kaal" MB 1: 172. " ato mz honom ran kal" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 22. LB 3: 128, 7: 61, 251, 317. kaal dughir fore wäRK i sinor hwar som hänna (bruket af feminint pron. synes vara föranledt af det nyss förut förekommande mot kaal svarande Lat. uttrycket caulis romana) warma oos takir wel opta ib 3: 126. ätir man idhkelika grönan kaal (grönkål) ib. " krosa grönan kaal mellan thina [tänder]" ib 128. " stal kaal af minom fatöka kaaLgardh" KL 192. - i allmh- stjälk och blad (af ätlig växt). taka kaal aff kath oosth ok siwdh !SYNS_DÅLIGT? sötha myölk LB 2: 32. - kål, af kål beredd maträtt, kålsoppa. lät hon hänta sik gräs oc yrther. .. sik til kaal ällar födho Lg 3: 412. " om aftonen som the kal inbära" RK 2: 9429. " nythien enna handa spadh, kaal ällir annat söpe" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 119. xvij (17) flesk til kaalss BSH 5: 268 (1508). fäm (näm l. ägg) sudin i kale KLemming. 1868--73.">AS 60. " söpe aff haffra gryn, ällir aff äggiom. .. oc grönan kaal aff wmskiptelikom yrtom, tettä er idher nyttokt oc ey hwitan kaal (hvitkål)" LB 3: 109. " gör thik kaal ällir vellingh aff fersko fiska sudhi ällir fersko köthsudhy" ib 182. malua hether kathosth äther man honum som kaal ib 2: 38. sywdher man henne (ɔ) som kaal medh salt ätikio ok gryn ib 48. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 31. - Jfr aker-, gardh-, grön-, hovudh-, kabusa-, rovo-, skräppo-, spiki-, sylte-kal.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kaal.
  • kol LB 7: 61 ),
  • kals aska ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back