Kalker

Old Swedish Dictionary - kalker

Meaning of Old Swedish word "kalker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kalker
bägare, kalk, nattvardskalk. " en calcar af criSTallo var i sancti laurenii kirkio" Bu 417. giffwens thrätighi kalka for hans siäl j hulkom ther gudz bloodh ma offras STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 22. preSTä ok andre vigde men herliga orneradhe swa som til at syunga messo hafuandes klaka klädher ok all vedertörffteligin tingh STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 242. SD 5: 563 (1346), 564, 565, 566. STenianus. Se Lg.">Bil 409. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 335, 3: 125. VKR XI. ST 192. - STenianus. Se Lg.">Bildl. om lidande: kalk. tak fran mik thänna bitarlica kalkin (calicem iSTum) Bo 185. Jfr drövilsa kalker.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛚᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back