Källare

Old Swedish Dictionary - källare

Meaning of Old Swedish word "källare" (or kællare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

källare Old Swedish word can mean:

källare (kællare)
källare. "tha rymdo the crismo aff then wära ok jnnan en kellare ok wardho sik thäre" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1763. ib 1779, 1783, 1788. " a källara war ther full GOt wall" ib 3545. tomLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir källare gör galna deghio GO 635, 771. " war herra skal giwa sina signilse. .. ower thin källara (cellaria)" MB 1: 427. " rökta them aff wisthws oc källara thet them tharfuas" VKR 28. ib 42. LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 97, 98. SGG 132. LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7157, 3: (sista forts.) 5403, 5651. Jfr for-, iordh-, trä-, spise-, vin-källare.
källare (kællare)
1) källarhals, från gata el. gård till källare ledande nedgång med deröfver anbragt tak. twa källara mädhe en källarhals SJ 68 (1437).
källare (kællare)
2) koloqvinst? källarhals, daphne mezereum Lin.? " ätha kellar hals" LB 7: 246. " colloquintida thz er kellara hals cucudum idem ib 6: 284. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so källare may have also been written as kællare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kellare.
  • kellar RK 2: 7157. med art. källaren RK 1: 1779, 1783.
  • källren SGG 132 ),
  • källara dyr
  • -dör )
  • källara hals
  • kellar hals )
  • källara sven
  • källara systir ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᛚᛚᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back