Kamper

Old Swedish Dictionary - kamper

Meaning of Old Swedish word "kamper" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kamper
kamp, strid. " hAlda camp mz leonum" Bil 370. " som the skullo en kamp bestaa" RK 1: 4228. ib 875. " drogho mote them trösteliga til kampin oc slagit" MB 2: 238. " tröste han sigh ey sätia j kamp mot honom" ib 323. - om Kristi lidande. vtan stadhin hiolt han kampin ok stridhena swa som staRKaste kämpe (tamqwam pugil fortissimus campum et pugnam detinebat) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 392. ib 344, 2: 105. - särsk. tvekamp, envig. !SYNS_DÅLIGT? kamp sik taka op a Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 3684. then kamp iak mz !SYNS_DÅLIGT? fäkta wil Al 5344. iach wilde for thenne !SYNS_DÅLIGT? sak skuld ga mz ider j en kamp Va 9. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 3691. Va 10, 36, 37. Vallius. 1850--54.">Di 58, 67 o. s. v. war han offtä badhä i stridh oc i kamp (hann framVallius. 1850--54.">Di opt orrostur ok einvigi einn vid marga) ib 1.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛘᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back