Kamperman

Old Swedish Dictionary - kamperman

Meaning of Old Swedish word "kamperman" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kamperman
ett slags större fartyg. kom griipeklow med en camperman BSH 5: 532 (1513). tog han till seeg then camperman och lot bereden till syös ib. then camperman bleff well häden skyldh ib 533.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛘᛕᚽᚱᛘᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back