Kanna

Old Swedish Dictionary - kanna

Meaning of Old Swedish word "kanna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kanna
2) kanna. ss måttkär el. mått. Jfr L. Former, De svenska spannmålsmåtten 44 ff. " j kannua öll" ÅK 64. iiij kannar vÿn HLG 2: 22 (1511). ib 30 (1512). item en höre for ii kanna ööl ib 116 (1523). - Jfr draghara-, konvents-, kopar-, standa-, stekarahus-, tin-, trä-, vatu-kanna.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ar.
  • kanno giutare (kanna-. HLG 1: 11 (före 1421). kanne- Stb 3: 315 (1426) o. ls. v. - giwtere. -giwter. -gutare. -gwtthare. -gytare. -gytere. -gyter),
  • *kannogiutara magher
  • kannegiwtere- )
  • *kanno mule
  • *kanno stöpare
  • kannestöper )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
ÅK
Åbo Klockarelag. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back