Kännedomber

Old Swedish Dictionary - kännedomber

Meaning of Old Swedish word "kännedomber" (or kænnedomber) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kännedomber Old Swedish word can mean:

kännedomber (kænnedomber)
1) undervisning, lärdom, lära, predikan, tal, ord. allo lekfolke tel cristeleken kännedom Bu 3. som hans kännedome lyddo ib 151. ib 153, 186. Bil 393, 565. KL 155, 162 o. s. v. MB 1: 210, 211, 410. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 132. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 100, 311, 2: 32, 99, 3: 130. " fore kännedoms skuld (för att visa el. lära), at mannin skulle stundom ensamen wara" MB 1: 85. " kännedomKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir oc lärilse" MP 2: 101. " thz war hans ordh j hans kännedom scrifuat" Bil 368. " diktade dagh ok nath gudlikis kiennedoms bökir ib 649. tha ther läsis oc siwngx thera kännedomBer" MB 1: 264. " hwilkin som mik älska han skal göma min kännedom (sermonem)" Ber 41. hällax kännedoms (admonitionis) ordh ib 1. " manna som är gudhlix kännedoms (verbi) koster" ib 24. " i wars kännedoms (narrationis) vphoue" KL 181. " aff thera stora ära. .. läs thu nogh faghra kännedoma" LfK 75.
kännedomber (kænnedomber)
2) lärdom, kunskap. jeronimus scrifuar han höght flugha j kännedom ifwi alla mästara som örn jfwi alla fughla Bil 650. ib 341. " sändeBudi mannum til helsu kiännadom ib 355 (på dessa tre ställen kan dock ordet möjligen föras till 1). "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kännedomber may have also been written as kænnedomber

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kännedoomber: -doom MB 1: 210.
  • kiännedomber Bil 393 ;
  • -dom ib 341 ; KL 162. kiennedomber.
  • kiännadomber: -dom Bil 355.
  • kiändombir KL 155 ),
  • kännedoms ordh ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚿᚿᚽᚦᚮᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back