Kärlika

Old Swedish Dictionary - kärlika

Meaning of Old Swedish word "kärlika" (or kærlika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kärlika Old Swedish word can mean:

kärlika (kærlika)
1) kärligen, kärleksfullt, med kärlek. han vpfödVallius. 1850--54.">Dis kiärlika mz hänne Lg.">Bil 244. afwite. .. kärlica andra sina brödhir KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 248. hwar hon kärleka war wnfanghin Lg 221. " thz iak swa langlika oc kiärleka mz tik talar" Su 154. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 198. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 300. Su 37, 42, 103. Lg 3: 642. KLemming. 1856.">SO 163. " alle the godhe män KLemming. 1856.">SOm thetta breff see äller höra helsar iak. .. kärlika meth gudh" Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 6 (1401). ib 1 (1401), 8 (1401) o. s. v.
kärlika (kærlika)
2) innerligt, Varmt, kraftigt. infestos iheSu christi pino wäRKia swa hetelika ok kärlika j hänna hiärta VKR v. älskar iak swa kärlika (cariVatve) thina siäl KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 5. ib 32, 267, 2: 143, 3: 68. " vij tacke eder ganske kärlican" FM 134 (1502). " o thu hiärta. .. thäs mera oc kärlekare är thu mz mik (tanto magis meum es), huru thu mera hans är, huilkom oc iak til höre" Su 103. - innerligt, ifvrigt, enträget. astunda änkte kärlicare KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 96. ib 2: 285. VKR XX. epter thz. .. hon thes kerligare stadgat hafde j room at stonda mz synne modher Lg 3: 536. " ther han kärlica Vardhir vm bidhin" KL 344. kärligha bidhiandes gudh KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 301. " bider idher ker ligä" Va 23. ib 28. FH 5: 28 (1465). BSH 5: 320 (1508). Lg 218. Vallius. 1850--54.">Di 197. RK 3: (sista forts.) 5917, 5920. - ifrigt, begärligt. KLemming. 1856.">SOm hans preVallius. 1850--54.">Dikan swa kärlekan hörde Su 154.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kärlika may have also been written as kærlika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • kiärlika.
  • kärligha MB 2: 301.
  • kerliga Di 197 ; RK 3: (sista forts.) 5917, 5920; -ligare Lg 3: 536.
  • kerligä Va 23, 28.
  • kärleka Bir 1: 32; Su 37, 103, 154 ; Lg 218, 221 ;
  • -lekare Su 103. kärlelika (trol. skriffel) Bir 1: 267, 300. kärlican FM 134 (1502).
  • kärlekan Su 154 ; Lg 3: 642.
  • kerligan SO 163.
  • kerligen FH 5: 28 (1465); BSH 5: 320 (1508) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚱᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back