Kärling

Old Swedish Dictionary - kärling

Meaning of Old Swedish word "kärling" (or kærling) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kärling Old Swedish word can mean:

kärling (kærling)
ss tillnamn. " joan käringh" STads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och TorSTen WennSTröm. 1935--40. SFSS.">ATb 2: 174 (1481).
kärling (kærling)
2) huSTru. "thet hus är komet aff hans keringenes börd och jcke aff mongses STb 4: 241 (1512). - Jfr kor-, trol-kärling. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kärling may have also been written as kærling

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kerng: -enes STb 4: 241 (1512). kerngh HLG 3: 17 (1521),
  • *kärlinga bön ,
  • *kärlinga skrop ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚱᛚᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back