Karpa

Old Swedish Dictionary - karpa

Meaning of Old Swedish word "karpa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

karpa
karp, fisken eyprinus carpio Lin. ss maträtt. " carpor medh swart sood" Sex ekon tr 272.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -or) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᚱᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back