Kartog

Old Swedish Dictionary - kartog

Meaning of Old Swedish word "kartog" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kartog
? Mnt. katouwe. Jfr GrimmHildebrand, Wörterb. 5: 223] ett slags stor kanon. brwchede han sine kartoger och andhre swore skoth BSH 5: 364 (1509). " för södreportt i stocholms by giorde jagh medh kartoger stor gny" RK 3: (ynGre till. om Chr. II) s. 232.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -er) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᚱᛏᚮᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back