Kärve

Old Swedish Dictionary - kärve

Meaning of Old Swedish word "kärve" (or kærve) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kärve (kærve)
kärfve, knippe. " hans älskogha fasciculus är mindre än kärue (non fascem sed fasciculum)" Bo 108. saman bindhin them (tistlarne) j kärfua (fasciculos) MP 1: 73. ib 76, 77. " kärue wäl luktande (fasciculus myrrhæ)" Ber 43. ib 269. Bir 1: 318. Jfr blomster-, mirra-, mirrams-kärve. - faskin, knippe (af ris e. d.) hvarmed hål på fästningsmuren tillstoppas. PM 4.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kärve may have also been written as kærve

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kiärfwe: -a Ber 269 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚱᚠᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back