Kast

Old Swedish Dictionary - kast

Meaning of Old Swedish word "kast" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kast Old Swedish word can mean:

kast
L.
kast
1) kast, kastande. " eth kast kastade han medh en sten" BSH 5: 147 (1507). kastning, stöt. thz (skeppet) kom i maangh kasth saa ath bandith aff eena twnna brasth RK 3: 255.
kast
2) tärningskast. them faller fast sees j hwart kast MD 395. - bildl. pröva kast, göra försök. the pröffua mz honum all kasth RK 3: 2960. ib 2525. " han pröffuar all sin kasth (uppbjuder alla sina krafter)" ib 1635. ib 2776. tha tw hadhe pröffuadh thz kasth (inlåtit dig i det företaget, företagit dig detta) ib 191. " huar sin kasth pröffuer (försöker sin lycka, får stå sitt kast)" ib 3044.
kast
3) skalkstycke. " the fore mz liisth och ondh kasth" RK 3: 1617.
kast
4) kast, antal af fyra. vid räkning af sill. vt parrochiani. .. jn myklaby xv kasth. .. jn myreby VII kast. .. jn myklaby VII kast. .. jn sandby VIII kasth. .. in gresgardh XV kast de quolibet reti cum alecia cepernit soluere teneantur SD 5: 620 (1346, diplom från Öland; gammal afskr.). - vid räkning af !SYNS_DÅLIGT? (fr Mnt. worp). vtaff tesse for:ne march wägnä skal han skrodha trätige firä kasth, en penningh mynnä HSH 19: 12 (1480). vppa thenna wägna march skal han skrodhe femtigi och try kast ib. " ib 14 (1497). - Jfr blidho-, fore-, guls-, ivir-, kapo-, koto-, sten-, vaþa-kast. "

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back