Katse

Old Swedish Dictionary - katse

Meaning of Old Swedish word "katse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

katse
kasse, flyttbart säckformigt fiskredskap bundet af garn, bast el. vidjor och försedt med öppningar genom hvilka fisken kommer in men icke kan komma ut? the haffde sätth syn gildar och katzar wppo hans wtmark och fiske vatne BtFH 1: 132 (1506). Jfr katiza, katize.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • katze )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛏᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back