Käxe

Old Swedish Dictionary - käxe

Meaning of Old Swedish word "käxe" (or kæxe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

käxe (kæxe)
krok, hake, båtshake. " mz iärnkrokom oc käxSOm" Su 128. Lgren. 1875.">LfK 222, 235. " vthrekendes syyn käxen ok järn kroka" ib 236. " tha han fik käxset (SOm en timmerman hade i sin hand)" Lg 3: 288. ngen embetz broder (i dragarnes skrå) dyrffues ath bortha wara tha stadzins ärendhe a ferda ära vppa malmen at han jo strax redha är mz sit kexe SO 197. ib 192. mz kexe drog han sik til palana vnder RK 2: 1257. vilia the mz stigha klywa (näml. upp åt muren för att intaga fästningen) tha hauir jak käxsw til redho (furcis eos retrudo) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 254. Jfr iärnkäxe.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so käxe may have also been written as kæxe

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • käxse.
  • kexe.
  • -en LfK 236 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back