Kiär

Old Swedish Dictionary - kiär

Meaning of Old Swedish word "kiär" (or kiær) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kiär Old Swedish word can mean:

kiär (kiær)
L.
kiär (kiær)
1) kärr. " kär (pAludes) oc sioa" MB 1: 294. " änkte är skapat vtan sak ok nytto. .. ey kär (lacus) oc ey diwr" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 315. mos ok kär Al 4136. the. .. söchte bade skogh oc kär RK 2: 3926. ib 1: 718, 3012. Su 247. Lg 3: 458, 459, 472. MB 2: 246, 247. " widh iebusei kär äller mosa (orig. har latus, som väl blifvit läst lacus)" ib 49. j kärrit (stagnum) fult mz brännande elde oc brännestens ib 364. ib 365, 406. - i ortnamn. exceptis tantumodo quibudsam pAludibus dictis miskær SD 6: 185 (1350, gammAl afskr.).
kiär (kiær)
2) vinpress. "ängillen. .. vpbörgde iordhena wingardh oc sände j stora kärrith (lacum; tydl. har öfversättaren ej känt ordets betydels. här) gudz wredhe" MB 2: 356. " blodit wt gik aff kärreno ib - Jfr pors-, rös-, äle-kiär. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kiär may have also been written as kiær

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kär.
  • käär RK 1: 718 ; Lg 3: 472. " frf vokal i ändelsen: kärr-. kaar (för käär)" Lg 3: 458 ),
  • kiärra yrt
  • kärrä- )
  • kiärslykkia
  • kärs- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᛅᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back