Kiötfulder

Old Swedish Dictionary - kiötfulder

Meaning of Old Swedish word "kiötfulder" (or kiøtfulder) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kiötfulder (kiøtfulder)
köttfull. var. .. ey mykyt kötfullir vtan j sinum ok benom bäzst skipadhir Bir 2: 135.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kiötfulder may have also been written as kiøtfulder

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • kötfullir )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚯᛏᚠᚢᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back