Kirna

Old Swedish Dictionary - kirna

Meaning of Old Swedish word "kirna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kirna Old Swedish word can mean:

kirna
1) kärna, smöRKärna. " I kirna" SD 3: 759 (1316). buterula kirnä VGL XIII.
kirna
2) hög och (jämförelsevis) smal byggnad, kärna, den innersta byggnaden el. hufvudbyggnaden af en fästning. sath i stok holms kerno j hektä RK 1: (LRK) s. 299. konung magnus fördes till stokholm tha ok lotz j kärnen j thz sinne ib (sfgn) s. 187.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kerna.
  • kärne )
  • kirno miölk
  • kerna- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚱᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VGL
Vestgöta-Lagen. Utg. af H. S. Collin och C. J. Schlyter. 1827.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back