Kiurtilfalder

Old Swedish Dictionary - kiurtilfalder

Meaning of Old Swedish word "kiurtilfalder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kiurtilfalder
kjortelfåll, KLädfåll. " togh a mins herra iheSu christi kiortelfald" MB 2: 383. KL 388. Su 296. Lg 3: 563.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kiortilfalder: -fald KL 388 ; Su 296.
  • kiortelfalder: -fald MB 2: 383.
  • kiortel foldher: -foldh Lg 3: 563 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚢᚱᛏᛁᛚᚠᛆᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back