Kiusa

Old Swedish Dictionary - kiusa

Meaning of Old Swedish word "kiusa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kiusa Old Swedish word can mean:

kiusa
1) välja. " tha war han en herra korin" Al 9647. " tha the han til konung koro" GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 251. ib 1719, 1725. af sucentore til biscop koren MD 500. ib 498.
kiusa
2) förtrolla. " thz swarta kiws ey Alth (non gerit atramen fatasmatis omse grauamen, jfr Peder Lolle 574: thet kyws eij Alt, som soorth ær, motsvarande det Latinska: luridus aspectus non fascinat obvia quævis)" GO 598. hon är saa kusin i syna hiärta meth kokell och trwldom Lg 3: 138 gudh weeth om the swänske äre nw kyste GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 4031. - skrämma? han sa til mik swa rädhelik som han vilde kiwsa mik Iv 288. - Jfr utkorin, äfvensom kesa, kora.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kiws.
  • koro RK 2: 251, 1725.
  • korin.
  • kyster. Af de anf. formerna träffas koro, korin blott i bem. 1, de öfvriga blott i bem. 2),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚢᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back