Kiva

Old Swedish Dictionary - kiva

Meaning of Old Swedish word "kiva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kiva Old Swedish word can mean:

kiva
L.
kiva
1) käMPa, strida. swa kifwadho the optelica GOrius af Armenien. Utg. af G. E. KLemming. 1860.">Gr 262. kifwom vi badhe ensaMPne ib 267. " the hafwa swa länge kifwath oc strit" KLemming. 1862.">Al 9721. ib 5369, 9715. " o herra gudh. .. starKLikhät KLemming. 1862.">Allra thera SOm for thit hälgha naMPn kifwa" GOrius af Armenien. Utg. af G. E. KLemming. 1860.">Gr (Cod. D) 379. " mädhen the katta om hona kifwa" KLemming. 1862.">Al 9695. " kifwa ey längir mz mik" GOrius af Armenien. Utg. af G. E. KLemming. 1860.">Gr 262. kyfwa thy mannelika mz teridacio ib (Cod. D) 380. ib 381. jac forma ok ey tha mot honom kifua GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6673. jak kiuadhe (certavi) GOt kiiff KL 207.
kiva
2) tvista. twe kifua mällan sin Bir 2: 190. SO 14, 24. MP 1: 92. " kiwa älla thrätta" KL 234. " ey kiudahom wi älla deldom mällan os" ib. " wi pläghom ey kifwa äller thrätta" KLemming. 1862.">Al 6277. " wi kifwom hwarte om iordh äller GOz ib 6276. the kiadho vm siälina" KL 89. Iv 5155. mik bör ey widher thik at kifua ib 125, 584. " thz är ey GOth at kiwa wid sin domara" GO 608. tha stekaren kiwar ib 413. - Jfr mote kIva.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kifwa.
  • kyfwa ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back