Klädhe

Old Swedish Dictionary - klädhe

Meaning of Old Swedish word "klädhe" (or klædhe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klädhe Old Swedish word can mean:

klädhe (klædhe)
L.
klädhe (klædhe)
1) kläde, tyg. Se Sdw 2: 1250. gaff jac 6 marc STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUt. for groffth clädhe STena kloSTers Jordebok 1500 jemte tillägg ur kloSTrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. SilfverSTolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, HiSTorisk Tidskrift 39, s. 187 f.]">VKJ 282 (1466, STenianus. Se Lg.">Bil). STockholms STads Tänkeböcker 1492--1500. Utg. genom J. A. AlmquiST. 1930.">Stb 3: 397 (1488). skoren clede ib 469 (1500).
klädhe (klædhe)
2) kläde, duk, tygSTycke. llascinia (för lalcinia).. . reffuet och åiältoth clädhe STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 58. 3) klädnad, klädesplagg. lhwilkit är thz klädhit (veSTis) wthan hwilkitengin kan koma til tith brylöp Mecht 299. - vanl. i pl. kläder. lho scal haffua sith lyffs vppehelle, öll och math, klede ok föde j sin lyffs tidh STockholms STads Tänkeböcker 1492--1500. Utg. genom J. A. AlmquiST. 1930.">Stb 3: 318 (1496). hafua the clädhen eller blifwa nakne SvKyrkobr 214. " jtem aff vptaghen oc forbudena cledera, STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUld et graskin" Skotteb 399 (1465-66), Kämn).. .. laagh vnder bordit och kom ey aff sine (detta ord tillskrivet i marginalen) klederen, swa lenge honther slag STb 2: 236 (1487). heSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPtin mik fram tet bäSTha par klädir jak haffuir j mynom gardh STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 214.
klädhe (klædhe)
1) klädebonad, dräkt, skrud. " thå bröt han sig wtaff cloSTersins jern och fförswar och gaff sig pa nyt ffran sanctum dominicum och hans ordens clädebonat" STb 4: 263 (1512). - Jfr synda klädhabonadher.
klädhe (klædhe)
2) hus för förvaring och besiktning av kläde. fförST at STadhin STockholm haffue ok äghe till äurdelikian tijdh. .. waghena oc klädhe- husit Priv f SvST 79 (1436). ib 94 (1442, avskr.).
klädhe (klædhe)
2) s. 58.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so klädhe may have also been written as klædhe

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • klede.
 • lclede.
 • lpl. klede Stb 3: 318 (1496). klädhir MP 5: 214.
 • cledera Skotteb 392 (1465-66, Kämn). clädhen SvKyrkobr 224 (Lucid B). bet. lklederen *STb 2: 356 (1487). Se Sdw 2: 1250),
 • *klädha bonadher
 • klädebonada MP 4: 96.
 • clädebonat STb 4: 263 (1512) cledebonat ib),
 • *klädha fulder
 • klädafuller )
 • klädha hus (kläd(h)e-),
 • *klädha kona
 • klede.
 • -konne.
 • -kune )
 • *klädha litare
 • kläde )
 • *klädhalitares kunnist? (klädhe letare kosnt),
 • *klädha madhker
 • klede- )
 • *klädha quaster
 • cläde- )
 • klädha stang (kläde staangh),
 • *klädha sälirska (clederselerse),
 • klädha thiänista? Artikeln Sdw 1: 667 torde böra utgå Se Sdw 2: 1250.
 • *klädha thvaare
 • kläde twaare )
 • *klädha vaskare
 • kläda- )
 • *klädhis fulda
 • clädis folla )
 • *klädhis hosa
 • klädhes husr),
 • *klädhis kapa
 • klädhis kiurtil
 • klädis-.
 • kledis-.
 • kledes-. -kiorti),
 • *klädhis kordher
 • klädis kaarder )
 • *klädhis litare
 • klädes- )
 • *klädhis pakke
 • klädis-.
 • kledes- )
 • *klädhis panter
 • klädes-.
 • kledes- )
 • *klädhis svamper
 • klädis )
 • *klädhis vepa ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛅᚦᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Stb 3
Stockholms Stads Tänkeböcker 1492--1500. Utg. genom J. A. Almquist. 1930.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back