Klärker

Old Swedish Dictionary - klärker

Meaning of Old Swedish word "klärker" (or klærker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klärker Old Swedish word can mean:

klärker (klærker)
L.
klärker (klærker)
1) kleRK, prest, andlig (äfven den som icke fått presterlig invigning utan innehar endast ett lägre kyRKligt äMBete). klärchä ok leekmän SD 4: 467 (1335, nyare afskr.). ib 5: 378 (1344, nyare afskr.). " tha scal lagmannen koma met kläRKom oc tolff mannom aff almoghänom" BtFH 1: 455 (1362). " lagman met kläRKiom oc almogha" ib 456. magho swa lekmän koma til himerikis, mz almännelikom rät, som kläRKer mz särdelis rät MB 1: 451. skal. .. ängin af reenlifuis mannom älla androm kläRKom jngaa j systrana klosters inlykkilse VKR 60. togho the mz sik präste, biskoPa ok kläRKa, the ij landith varo bäste Fl 2073. " loot her erligha beganga mz kleRKa the han kunne fanga K 1: 62. en kläRKar (clericus) vare Fru giärna þiänande" Lg.">Bu 17. kiRKiona kläRKom ib 56. ib 27. MB 1: 135, 385. MP 1: 234. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 320, 3: 258. Pa (Tung) 41. VKR 66. Iv 914, 918. Fr 2688. Fl 147. RK 1: 359, 4407, (sfgn) s. 173. Lgren. 1875.">LfK 216. PM 21. the kläRKia (clevici) som ville vighias til gudz äMBite RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 68. mädh. .. riddarum ok swenom. kleRKum. köPMannom. bondum ok bokarlum BSH 1: 131 (1371). at nagre bönder eller kleRKer mage the iakt bruke ib 4: 125 (1488, nyare afskr.). - Judisk prest. thine cläRKa (sacerdotes) äru giordhe til graat MB 2: 229. - andlig som går biskopen till handa och fulLgör af honom gifna uppdrag. biskopen visaþe hänne tel sin kläRK (pönitentiali suo). som hans vald hafþe at lösa ok binda Lg.">Bu 143. " martinus bödh klädha mannin sin kläRK (archicidiacono) ok kläRKin dwaldhe" Lg.">Bil 633. kom biscopin mz sinom kläRKom Lg 3: 54. bödh han sinom kläRKom faka henne lönlika ower ena sidha ib. trodhe han kläRKana wara legdha mz päningom ib. ib 55. - andlig af lägre ordning, diaconus; äfven djäkne, yngling som undervisaf för det andliga ståndet och biträder vid messan. prest ok kläRKa (presbyteris et diaconiLg.">Bus) Lg.">Bil 229. " biskoper thänker at wighia en kläRK til prest" MB 1: 215. " skikkado nazareos oc leutias. thz äru cläRKe them til lagho aldher waaro koMPne" MB 2: 229. " sa hon þär näst tua vänasto kläRKa (juventes) byria mässo sangh" Lg.">Bu 11. ib 26.
klärker (klærker)
2) studerad man, lärd. wäl borin man oc godher kläRKer Lg.">Bil 245. ib 647, 759. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 101.
klärker (klærker)
3) skrifvare? josias en iuþa kläRKar (scriba; skriftlärd?) Lg.">Bu 165. ib 166. - JFr kättara-, lands-, Parisa-, skola-, vigslo-, värulds-kläRKer. -kläRKa altare, n. til warFrva altare som kallas kläRKa altaret FH 6: 42 (1455).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so klärker may have also been written as klærker

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • klerker.
 • kläreker: -a MP 1: 21.
 • kläriker: -a ib 234 ;
 • -ä Pa (Tung) 41.
 • cläriker: -ä LfK 216.
 • -ar.
 • klärkia Bir 2: 68. klerkia RK 1: (sfgn) s. 173.
 • klärker MB 1: 451.
 • klerker BSH 4: 125 (1488 nyare afskr.). clärke MB 2: 229.
 • kläricker FH 1: 61 (1489, gammal afskr.). cläricker ib; -ene ib 50 (1478, gammal afskr.). dat. klärkom. klerkum. klärkiom Bir 3: 258),
 • klärka kor
 • klärikke chor )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛅᚱᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back