Klavi

Old Swedish Dictionary - klavi

Meaning of Old Swedish word "klavi" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klavi
klave, ett slags bindsle som anbringas kring halsen på kreatur. jtem houm bör hlolla ferdigt. .. klaffuar och fäbandh Arnell Brask Bil 24. Jfr klovi.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛆᚠᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back