Klenlika

Old Swedish Dictionary - klenlika

Meaning of Old Swedish word "klenlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klenlika Old Swedish word can mean:

klenlika
1) fint, lätt. " tok hans naghla (för nafla) KLenlica (subliter) mz sinom fingrom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 281. KL 260.
klenlika
2) ömt. " jac älska swa KLenlica thessa salugho siälana" MP 2: 199.
klenlika
3) svagt. KLenliga draghandes andhan LfK 216.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • klenliga )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᚽᚿᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back