Klinka

Old Swedish Dictionary - klinka

Meaning of Old Swedish word "klinka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klinka
slagbom? GPM 2: 122 (1508).. . thet i welä wärdhens finnä raadh til swadane penningä hith at sändä med thette budh swa framth at i weliä ickä haffuä eth ödhä sloth ch jach skal lensammär sithä wedh klincken i 331 (1509).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • *klinka las
  • clinncha-.
  • -laas.
  • -los )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛁᚿᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
➞ See all works cited in the dictionary

Back