Klinter

Old Swedish Dictionary - klinter

Meaning of Old Swedish word "klinter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klinter
klint, klippa, höjd. " han ledde hana högh vp a eet bärgh ok vilde hana þär for vt sciuta for en clint" Bu 516. RK 2: 7829, 7857. Su 427. MB 2. 149, 155. collis dicti clint SD 4: 550 (1338). Jfr biärgh-, biärgha-, biärgs-, halla-klinter.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛁᚿᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back