Knä

Old Swedish Dictionary - knä

Meaning of Old Swedish word "knä" (or knæ) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

knä (knæ)
knä. " kiortilin hulkin som fordhom rakto til fotanna forma nw näplica at hölia knän" Bir 2: 70. om somarin skulu the hafua lagha skoo oc syklinga högha All til knään om vintrin högha skoo Alt til knäna VKR 58. " wi standom faste Alt til knäs i dywpom dya" LfK 203. " fiol a knä" Bu 8. ib 501, 522. MB 1: 227. Al 1099. fiöl. .. a sin knä Bo 184. " fiollo for kne iohannis (ad pedes apostoli)" Bu 154. " the standa a knäm fore honom" Bo 2. ib 174. knä, sköte. teþes hänne. .. eet kronat suenbarn ii hänna knä (in gremio) Bu 63 .¨

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so knä may have also been written as knæ

Alternative forms or notes:
  • kne.
  • knään.
  • knäm Bo 2, 174.
  • knämen PM 58 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚿᛅ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back