Knape

Old Swedish Dictionary - knape

Meaning of Old Swedish word "knape" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

knape
EG. gosse, yngling; yngling i tjenst hos en furste el. förnäm man, ung man som går en riddare till handa, vapensven; man tillhörande adelns lägre klass i värDighet kommande närmast efter riddarne. tha komo wt knapa oc stogare wilde bäria mik Di 98. " är han knape eller skytta (mots. till hyrdränger eller annar minne man samt smaswen)" MEG (re. A) 54. ib 55, (red. B) 59, 60. EG 63, 66, 68. riddarom knapom (armigerorum) äller kläRKom SD 4: 427 (öfvers. i hds. fr. början af 1400tAlet). hoffman oc knape war han i stad RK 1: (Albr) s. 213. " friborne knapar och andra flere" ib 3: 2010. PM 34. meth.. .. benctte magnussoni. .. knapa SD NS 1: 8 (1401). ib 36 (1401), 77 (1401) o. s. v. BSH 5: 304 (1508). " är han ridder, eller ridhermans man, knape, frijboren man eller swen" ib 625 (1520).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • knapadränger
  • knape- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚿᛆᛕᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back