Knöpe

Old Swedish Dictionary - knöpe

Meaning of Old Swedish word "knöpe" (or knøpe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

knöpe (knøpe)
knapp, äfven knut. gifuer jak til sancta anna altare VII knöpä forgylte FH 6: 25 (1451). ib 42 (1455). " skrädare taki for manna kiortil oc qwinno kiortil medh XXX knöpe 1 öre" GS 51 (1450). " hafwin sina licamma höuisklica at the skulin ey synas. .. miörre älla klenare for nakir band älla knöpa älla tholka Flöghe (per aliquas ligaturas vel similia artificia)" Bir 3: 475. skötin nidher hängh iande widh handena bindhins matelika til armen mz enom knöpa (nod; motsv. ställe VKR: kanp 58) ib 4: 10. han radher sik en treköpadhan pwngh, at nakor bedhes aff honom pänig, strax känner han oppa then första knöpan, om han är wäl tiköpadher, oc swa then andra oc thridhia LfK 143. " skalt thu tilköpa thin mwn mz tre knöpa, som är twa läpar, oc tan för twngo ib. Flere af de anf. ställen kunna föras till knöper. Jfr träknöpe. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so knöpe may have also been written as knøpe

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚿᚯᛕᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back