Knorra

Old Swedish Dictionary - knorra

Meaning of Old Swedish word "knorra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

knorra
knorra, knota, om hon haffir knorrat j mothgang oppa päninga ällir wena wäghna SkrtUppb 196. SpV 105. JMÖ 75. Jfr genknorra.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -adhe.
  • -at )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚿᚮᚱᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back