Knyta

Old Swedish Dictionary - knyta

Meaning of Old Swedish word "knyta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

knyta Old Swedish word can mean:

knyta
Troj 308. kyter G C 20 s. 456: beSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST. lobl. lknuyta ib knytten SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 315 (1496). knwt SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 5: 64 (1515). supin. knyth SpV 335 ), v 1) knyta, slå en knut el. knutar. nodo das dare knyta ok knöpa SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 358.
knyta
2) knyta, knuttimra. " engin träbyghningh skal knytas höge än iij (8( alna" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 1: 21 (1475). - förena, sammanbygga genom knuttimring. .. en gardh. .. belegen neSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST oleffs egin ardh. .. ok knytten är medh samma hans egin gardh SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 315 (1496). SJ 2: 308 (1496).. .. med en bod oSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STan til. .. knwt med per suensson od SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 5: 64 (1515). 3) sammandraga, hoptrycka. lhanis smith. .. sagde swa. .. tw lögxt, och knitte näfwan SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 1: 173 (1478). claudere manus knytha näfuon SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 456.
knyta
4) innesluta. " än hwat han haffdhe thz war alzSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STingis litith, han matthe thz wäl haffwea knyth (concludi) j sinom näffwa" SpV 325.
Alternative forms or notes:
  • knytha.
  • knitte STb 1: 173 (1478). part. pret. knytter SJ 2: 308 (1496); best. lobl. knytta ATb 1: 88 (1458) ;
  • knyttha
  • *knytter nävi , knytnäve. larins däkin slo fasbyörn medh knytta näfwanum for mwnnin ATb 1: 88 (1458). complosus. .. samon knter ok samon fögder vi laurencius percussit petvm manu complossa laris slo päder mz knyta näffuonom GU C 20 s. 456. thelganus. .. wandt op syn knyttha näffwe oc sloo en aff wäknarna oppa halsen Troj 308.
  • *knyta fore , knyta för. läth thet alth j en posa. .. trykkandis harth samman oc täth före knytandis PMSkr 289. - Jfr saman-, til-knyta.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚿᛦᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Stb 5
Stockholms Stads Tänkeböcker 1514--1520 jämte utdrag ur de förlorade årgångarne 1520--1524 samt stadens kopiebok 1520--1522. Utg. genom J. A. Almquist. 1933.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back