Kofra

Old Swedish Dictionary - kofra

Meaning of Old Swedish word "kofra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kofra sik , förkorvr sig, tillväxa, frodas. sua som eldin kofar sik oc växir aff thy at widhin vppa lägx Prosadikter (arl) 9. man vatnar trä ok örther mädhen the ära lithen sedhan kofra the sig siälff Saml 6: 176. - refl. @kofras, förkovra sig, frodas. .. vppa the theras by mage byggas oc förbättras, oc the sielfwe thess bättre kofras oc bestande blifwa Priv f Sv st 69 (1421, avskr.). - Jfr forkofra.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚠᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back