Kogger

Old Swedish Dictionary - kogger

Meaning of Old Swedish word "kogger" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kogger
ett slags större fartyg af bred, oval form. tha loth konungin skip til redha kogga stora ok butzor bredha ´RK 1: 4191. ib 4239, 4240. " finge swa mangen kogh och holk" ib 2: 369. ib 420, 7307, 7778. - i ortnamn. i kogga haffu SO 188, 198.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kog RK 2: 7778.
  • kogh ib 3569, 420, 7327. -ar),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚵᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back