Koka

Old Swedish Dictionary - koka

Meaning of Old Swedish word "koka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

koka
koka, genom kokning bereda el. tillaga. wi viliom til redha äller koka tik eth kiidh MB 2: 113. them SOm lifwa vislica ok SObrie är öfryt kokat salt ok bröth oc hungrin Bo 133. " frokoster skal hallas mz iij räthe mz skinkom grythastek ok (trol. att underförstå: köt) kokith mz salth a watn" SO 16.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back